Doelstelling

Zoals in de statuten beschreven onder Artikel 2

  1. De Stichting heeft ten doel : het bevorderen van professionele kunstzinnige vormen en aktiviteiten in de ruimste zin des words
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • Verhuur van woon- en werkruimte’s , outillage en dergelijke aan professionele- en professioneel beginnende kunstenaars;
  • Het organiseren van publiek gerichte aktiviteiten zoals exposities, theater- voorstellingen, workshops en dergelijke;
  • Het organiseren van samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars en de verschillende kunstdisciplines;
  • Alle andere wettige middelen, welke naar het oordeel van het bestuur bevordelijk zijn ter verwezenlijking van het in lid 1 genoemde doel.