Beleidsplan

stand van zaken en perspectieven

Inleiding

’t Magisch Theatertje: historie en ontwikkeling

’t Magisch Theatertje is in 1996 ontstaan uit de samenwerking van Henk Boerwinkel, van wereldberoemde ’Theater Triangel’ en Charlotte Puyk-Joolen.
‘t Magisch Theatertje is een niet gesubsidieerd kunstenaars initiatief.
Henk Boerwinkel heeft zijn voorstellingen tot 2001 in het Magisch Theatertje vertoond en daarmee zijn lange, meer dan 30-jarige internationale carrière afgesloten.
Charlotte heeft haar eigen voorstellingen ontwikkeld, die na een uiterst succesvolle presentatie op het ‘Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes’ in Charleville-Mézières in Frankrijk in 2000 een enorme vlucht hebben genomen.

Inmiddels heeft het Magisch Theatertje in meer dan 35 landen over de hele wereld op internationale festivals gespeeld en vele prijzen gewonnen.
Het Magisch Theatertje mag beschouwd worden als één van de meest internationaal werkende theatergroepen met een groot internationaal netwerk!
Het Magisch Theatertje werkt als privaatrechtelijke organisatie (V.O.F.) en wil bewust als ‘vrije producent’, zonder structurele subsidie, bestaan van de vrije marktwerking, dit om de ‘artistieke onafhankelijkheid’ te waarborgen.

De Stichting Wolk

In 1996 heeft ook het ‘vaste theater’ haar deuren geopend, na een ingrijpende verbouwing van het monumentale pand in eigen beheer. Niet alleen bedoeld als platvorm voor de ‘eigen voorstellingen’, maar vooral ook om, gebruikmakend van ons grote internationale netwerk, hoogwaardige programmering te bieden in de regio, met een aanbod van een unieke karakteristiek, aanvullend binnen het culturele landschap van Zuid Limburg en omstreken.
Om dit alles mogelijk te kunnen maken is meteen al in het begin (1993) de ‘Stichting Wolk’ opgericht, waardoor artistieke projecten van belang in het
‘Zuid-Limburgse’ gerealiseerd konden worden, dit omdat de Stichting een subsidiabele rechtspersoon is.
Meteen al in 1996 zijn we begonnen met het organiseren van kleinschalige, hoogwaardige manifestaties/festivals, ondersteund door o.a. de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg. In 2003 voor de 6e maal toen de Stichting haar laatste manifestatie, ‘the European Performing & Visual Arts Festival’ organiseerde, dit i.s.m. theaterorganisaties uit België en Duitsland. Vele sponsoren en subsidiënten waaronder de Europese Unie ondersteunden dit project, alleen de Gemeente Maastricht haakte af.
Toen bleek, dat dit ook voor het vervolg in 2004 niet meer mogelijk was, heeft het bestuur besloten de activiteiten te staken totdat de ‘politieke wind’ weer uit een betere hoek zou gaan waaien.

Actuele situatie

Het ‘productie bedrijf’ ’t Magisch Theatertje heeft zich vooral gericht op de internationale markt en dit met veel succes. Nieuwe voorstellingen zijn gemaakt en over de hele wereld vertoond, er zijn veel prijzen gewonnen.
Deze situatie/lijn zal zich in principe naar de toekomst voortzetten.
Het vaste theater/de Stichting evenwel behoefde herijking van doelen.
De doelstellingen, de idealen vanuit het begin zijn nog steeds levend en intussen ook meer uitgekristalliseerd. Niet alleen bestond er nog steeds het verlangen om al dat moois wat we op onze reizen gezien hadden naar het ‘Limburgse’ te brengen, maar ook het theater veelmeer ook een theaterwerkplaats voor jongere makers te laten zijn en ook, op termijn, over te dragen aan de jongere generaties.

Concreet in 2015

  • In 2015 zijn alle bezoekers geregistreerd, in de 10 actieve maanden zijn 4906 bezoekers geteld
    Er hebben 170 activiteiten plaatsgevonden ( voorstellingen, workshops en repetities.

Door subsidie van het Elisabeth Strouven Fonds is de aanpak van de technische update van het theater gerealiseerd.

  • Er is een nieuwe krachstroomkabel gelegd (capaciteit 3x 63 ampère).
  • Er zijn nieuwe elektrische installaties geplaatst.
  • Boven het podium zijn grids geplaatst en achter in het theater is de technische unit ingericht ( er is bv. 400 meter bekabeling getrokken )
  • Er zijn dimpacks en regeltafels geplaatst.

Door deze aanpassingen in het theater zullen we beter in staat zijn de vragen van deze tijd te beantwoorden en het theater toegankelijker laten zijn voor de verschillende groepen, zowel de professionals als ook de amateurs.

Balans en resultaat 2015 Stichting Wolk